Önkormányzati  Társulás  Vaspör  és

és  Térsége  Szennyvízelvezetésére

Hirdetés

Képgaléria

szennyviz_s...
Image Detail

Beruházás bemutatása


Projekt címe: „Vaspör és térsége szennyvízelvezetése"

Projekt azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0037

Kivitelezés ideje: 2012.09.03.- 2013.09.24.

 Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 582.076.000 FT

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt leírása:

A projektben részt vevő településeken (Vaspör, Hagyárosbörönd, Ozmánbük) a keletkező szennyvíz korszerű elhelyezése és tisztítása jelenleg megoldatlan, a háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek elhelyezése és ártalmatlanítása nagyobb részt környezetszennyező módon történik.

A települések önkormányzatai már hosszú évek óta fontos prioritásként kezelik a szennyvízelvezetés és tisztítás környezetkímélő megoldását, forráshiány miatt azonban mindezidáig nem kerülhetett sor a beruházás megvalósítására. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0 kódszámú "Szennyvízelvezetés és tisztítás" kétfordulós pályázati kiírására benyújtott sikeres pályázat azonban végre lehetőséget ad arra, hogy a települések szennyvízelvezető rendszere 84,73351%-ban Európai Uniós forrásból valósuljon meg.

A projekt tárgya a Zalaegerszegi szennyvízelvezetési agglomeráció részeként Vaspör, Ozmánbük, Hagyárosbörönd községek szennyvízgyűjtő rendszerének kiépítése és az Észak-nyugati regionális főgyűjtőre csatlakoztatása. A zalaegerszegi szennyvízelvezetési agglomeráció a 25./2002. (II.28.) Korm. rendelet szerint A-7 jelű szennyvízelvezetési agglomeráció 42 település szennyvízelvezetését és tisztítását foglalja magába. Az agglomeráció központja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város. A környező települések 5 regionális főgyűjtőn keresztül csatlakoznak a városi szennyvíztisztító telephez. Jelenleg az agglomeráció kiépítettsége a jelen projekt keretében megvalósuló 3 település szennyvízelvezetésével teljes körűvé válik. Vaspör, Ozmánbük és Hagyárosbörönd Községek szennyvízcsatornája az Észak-Nyugati Regionális Főgyűjtőre csatlakozik majd Bagod község külterületén, befogadója a B-2 jelű regionális szennyvízátemelő.

 

 

Jelen projekt keretében csatornázásra kerülő települések Zalaegerszegtől 15 és 20 km közötti távolságban, a 76. sz. főközlekedési út, illetve az arról lecsatlakozó 7412 sz. országos közút mentén fekszenek. A bagodi csatlakozási ponttól a szennyvíztisztító telepig a Kohéziós Projekt keretében átépített szennyvízelvezető rendszer átemelőinek, illetve vezetékeinek kapacitása elegendő a 3 település szennyvizének fogadására, illetve a Zalaegerszegi Szennyvíztisztító telepre juttatására. A Bagodi (BAG-I, BAG-II) átemelőkbe 2-2 db. szivattyú cseréjére kerül sor a projekt keretében, amelyek biztosítják a távlati szennyvízmennyiség biztonságos szállítását.

 

A települések belterületén elválasztó rendszerű gravitációs csatornahálózat épül ki, amely a mélypontokon elhelyezett szennyvízátemelőkbe csatlakozik. A fejlesztési területen mindösszesen 7 db közterületi szennyvízátemelő kiépítése szükséges. A szennyvízátemelőkbe összegyűjtött szennyvizeket a regionális átemelőknél a főnyomó vezetékekbe, a helyi átemelőknél pedig az elvezetésre alkalmas gravitációs csatorna aknájába szennyvízszivattyú emeli át. A projekt területen 3 db főátemelő épül, falvanként 1 db, míg helyi átemelők Vaspörben 2 db, Ozmánbükön 1 db, Hagyárosböröndön 1 db kerül elhelyezésre. A főátemelők Hagyárosbörönd, Ozmánbük, Vaspör sorrendben sorba lesznek kapcsolva, szállítókapacitásuk ennek megfelelően került meghatározásra.

A kiépülő szennyvízcsatorna rendszer a 3 településen mintegy 900 fő számára biztosít megoldást a keletkező kommunális szennyvíz összegyűjtésére és kezelésére a zalaegerszegi agglomerációs szennyvíztelepen. A projekt keretében 9.334 méter gravitációs csatorna, 12.403 méter nyomóvezeték épül. A települések 409 ingatlanán épül ki házi bekötés, további 10 ingatlanon házi beemelő akna létesül, amely a csatorna folyásszintjénél mélyebben levő ingatlanok saját szennyvizeinek a közcsatornába történő beemelésére szolgál. Ezen beemelő aknák a magáningatlanokon nyernek elhelyezést.

A kivitelezési munkálatok során a csatornahálózat kialakítását folyamatosan követve - azokon a helyeken ahol ez szükséges - megvalósul az úthálózati sáv helyreállítása, így a településkép a beruházás megvalósításával sem sérül egyik településen sem.

 

A projekt megvalósítását követően – 3 hónap próbaüzem után - az üzemeltetést várhatóan a településeken jelenleg is ivóvíz szolgáltatást nyújtó ZALAVÍZ Zrt. végzi majd.

A beruházáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződést a Társulás 2011. március 22-én írta alá, a projekt tényleges megkezdését azonban több külső körülmény is hátráltatta, melyeknek köszönhetően a kivitelezés csak 2012. szeptemberében vehette kezdetét.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep építését a kivitelezésre szerződött Szabadics Zrt. és Hydrocomp Kft., mint közös ajánlattevők várhatóan 2013. június elején befejezik, majd ezt követően kezdődhet a három hónapos próbaüzem.

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 582 076 000 FT.

A megvalósítási munkák elszámolható nettó összköltsége: 686 949 000 FT

Ma 2018. április 24., kedd, György napja van. Holnap Márk napja lesz.