ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VASPÖR ÉS

TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRE

akadálymentesített oldal

Beruházás bemutatása

Projekt címe: „Vaspör és térsége szennyvízelvezetése"

Projekt azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0037

Kivitelezés ideje: 2012.09.03.- 2013.09.24.

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 582.076.000 FT

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt leírása:

A projektben részt vevő településeken (Vaspör, Hagyárosbörönd, Ozmánbük) a keletkező szennyvíz korszerű elhelyezése és tisztítása jelenleg megoldatlan, a háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek elhelyezése és ártalmatlanítása nagyobb részt környezetszennyező módon történik.

A települések önkormányzatai már hosszú évek óta fontos prioritásként kezelik a szennyvízelvezetés és tisztítás környezetkímélő megoldását, forráshiány miatt azonban mindezidáig nem kerülhetett sor a beruházás megvalósítására. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0 kódszámú "Szennyvízelvezetés és tisztítás" kétfordulós pályázati kiírására benyújtott sikeres pályázat azonban végre lehetőséget ad arra, hogy a települések szennyvízelvezető rendszere 84,73351%-ban Európai Uniós forrásból valósuljon meg.

A projekt tárgya a Zalaegerszegi szennyvízelvezetési agglomeráció részeként Vaspör, Ozmánbük, Hagyárosbörönd községek szennyvízgyűjtő rendszerének kiépítése és az Észak-nyugati regionális főgyűjtőre csatlakoztatása. A zalaegerszegi szennyvízelvezetési agglomeráció a 25./2002. (II.28.) Korm. rendelet szerint A-7 jelű szennyvízelvezetési agglomeráció 42 település szennyvízelvezetését és tisztítását foglalja magába. Az agglomeráció központja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város. A környező települések 5 regionális főgyűjtőn keresztül csatlakoznak a városi szennyvíztisztító telephez. Jelenleg az agglomeráció kiépítettsége a jelen projekt keretében megvalósuló 3 település szennyvízelvezetésével teljes körűvé válik. Vaspör, Ozmánbük és Hagyárosbörönd Községek szennyvízcsatornája az Észak-Nyugati Regionális Főgyűjtőre csatlakozik majd Bagod község külterületén, befogadója a B-2 jelű regionális szennyvízátemelő.

 

Elérhetőségek

A beruházásban résztvevő hatóságok és cégek:

Projekt címe: „Vaspör és térsége szennyvízelvezetése"

Projekt azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0037

Kivitelezés ideje: 2012.09.03.- 2013.09.24.

Kedvezményezett:

„Önkormányzati Társulás Vaspör és térsége szennyvízelvezetésének megoldására"

(8998 Vaspör, Rákóczi F. u. 10.)

Tel.: +36-92-571-025, Fax: +36-92-372-830)

www.tarsulas.vaspor.hu

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

http://www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

(1134 Budapest, Váci út 45.)

Tel: +36-1-238-6578

Fax: +36-1-238-6566

http://www.energiakozpont.hu/

Kivitelező:

SZABADICS-HYDROCOMP Közös Ajánlattevők

Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.

(8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)

Tel: +36-93-541-920, Fax: +36-93-541-925

http://www.szabadics.hu

HYDROCOMP Mélyépítő Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.)

Tel: +36-92-550-680, Fax: +36-92-550-689)

http://www.hydrocomp.hu

Műszaki ellenőr:

VÍZBER Vízügyi Beruházó és Szolgáltató Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7.)

Tel: +36-92-321-343, Fax: +36-92-599-015

Projektmenedzsment szervezet:

BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft.

(9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6. I/6.)

Tel: +36-94-501-380, Fax: +36-94-501-381

http://www.bfh.hu

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 582.076.000 FT

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.